wswsw 135

O Dominikańskiej Szkole Wiary

 

Dominikańska Szkoła Wiary w Warszawie jest częścią ogólnopolskiego projektu spotkań, prowadzonych przy klasztorach oo. dominikanów. W tym roku mija trzynaście lat od pierwszych wykladów Szkoły organizowanych w Stolicy.

W ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary odbywają się cykliczne spotkania adresowane do wszystkich, którzy chcą poznawać Boga.

 

Wśród gości znajdą się cenieni specjaliści – duchowni i świeccy, jak również przedstawiciele środowisk twórczych.

 

Spotkania Dominikańskiej Szkoły Wiary odbywają się raz w miesiącu, w piątki o godz. 19.00, w Sali Prowincjalskiej klasztoru oo. dominikanów w Warszawie na ul. Freta 10 (link do mapy).

 

Zapraszamy!

Najbliższy wykład:

 

11.10.2018 19:47

Piersze spotkanie z cyklu MODLITWA

banner_modlitwa_rozancowa

Najbliższe spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary już w piątek 19 października o godzinie 19:00. Rozmowę poświęcimy MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ. 

 

W trakcie spotkania przybliżymy genezę tej wyjątkowej modlitwy, zgłębimy jej istotę, pochylimy się nad zagadnieniem tajemnic Różańca. Poruszymy także aspekt pobożności maryjnej.

 

Naszym przewodnikiem będzie Michał Gołębiowski - filolog, historyk idei oraz literatury dawnej, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współpracownik pisma „Christianitas”, a także autor książek „Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej” oraz „Niewiasta z perłą. Szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej”. Spotkanie poprowadzi Paweł Grad, członek redakcji kwartalnika "Christianitas", doktorant w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, autor książki "O pojęciu tradycji”.

 

Do zobaczenia w Sali Prowincjalskiej w klasztorze św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie.

 

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek nawiązujących do tematu spotkania.

Wróć