MODLITWA – Różaniec

Najbliższe spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary już w piątek 19 października o godzinie 19:00. Rozmowę poświęcimy MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ.

W trakcie spotkania przybliżymy genezę tej wyjątkowej modlitwy, zgłębimy jej istotę, pochylimy się nad zagadnieniem tajemnic Różańca. Poruszymy także aspekt pobożności maryjnej.

Naszym przewodnikiem będzie Michał Gołębiowski – filolog, historyk idei oraz literatury dawnej, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współpracownik pisma „Christianitas”, a także autor książek „Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej” oraz „Niewiasta z perłą. Szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej”. Spotkanie poprowadzi Paweł Grad, członek redakcji kwartalnika „Christianitas”, doktorant w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, autor książki „O pojęciu tradycji”.

Do zobaczenia w Sali Prowincjalskiej w klasztorze św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek nawiązujących do tematu spotkania.